Welkom in de muzikale wereld van Christelijk Kamerkoor ‘Chantez à Dieu’

Eeuwenoude literaire kerkmuziek tot meer hedendaagse composities komen samen tot hetzelfde doel:

- het zingend belijden van de Bijbelse boodschap, die zich richt op de eer van God en de verlossing van mensen door het offer van Jezus Christus.

De naam van het koor is ontleend aan de eerst regels van Psalm 96 uit de Geneefse Psalter:  ‘Zingt de Heere een nieuw lied’.

Het koor bestaat op dit moment uit een 23-tal zangers: 6 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 6 bassen. Het is een combinatie van Thoolse - en Zuid-Bevelandse muziekliefhebbers die hun passie voor deze muziek èn betrokkenheid op de inhoud ervan samen delen.